Giỏ hàng

Blitzen Benz - hơn 200km/h - 1910

by NGUYỄN HỒNG VINH Redline Motorsports

Vào năm 1909, lúc này các công ty Benz & Cie và Daimler-Motoren-Gesellschaft là những công ty trên đà phát triển.

Karl Benz quyết định sản xuất ra chiếc ô tô kỷ lục mang tên Blitzen Benz.

Được trang bị động cơ 4 máy thẳng hàng dung tích 21.500cc tạo ra công suất 200hp.

1910, nó lập kỷ lục tốc độ 202km/h

1911, Bob Burman đã ghi lại tốc độ trung bình 228,1 km / giờ (141,7 dặm / giờ) trên quãng đường 1 mile tại Bãi biển Daytona, phá kỷ lục tốc độ tuyệt đối trên đất, biển hoặc đường không. Kỷ lục của Burman tồn tại cho đến năm 1919.

Chúng ta nên lưu ý là ở giai đoạn này chưa có đường nhựa, nên đây có thể gọi là xe offroad tốc độ cao !

Và tất nhiên, đến cả 110 năm sau đó, tức năm 2021, chiếc Vios cũng chỉ chạy được đến 198km/h là hết.

Chúng ta đang đề cập đến sự tương quan giữa tốc độ, giá bán, độ bền và mốc thời gian. 

Facebook Instagram Youtube Top