Giỏ hàng

Dầu thắng (Dầu phanh) DOT 5 có sử dụng chung với DOT 4 được không?

Dầu thắng (Dầu phanh) là gì?

Dầu thắng (Brake Fluid) là chất lỏng không thể thiếu dùng trong hệ thống thắng của xe ô tô chủ yếu đóng vai trò truyền lực trong quá trình hoạt động của hệ thống thắng. Dầu thắng đòi hỏi

  • Đảm bảo truyền lực tại nhiệt độ cao, vận tốc lớn, nóng ẩm. Độ sôi lớn, không sản sinh bọt khí.
  • Chỉ số độ nhớt cao và ít thay đổi theo nhiệt độ.
  • Đóng thêm vai trò bôi trơn, chống lại sự ăn mòn của các bộ phận trong hệ thống thắng.

 

Các loại dầu thắng

Tiêu chuẩn dầu thắng quy định bởi Bộ Giao Thông Vận Tải (Department of Transportation – DOT) và có hai loại dầu

  1. Dầu gốc Sillicon: DOT 5
  2. Dầu gố poly-glycol: DOT 3, DOT4 và DOT 5.1

 

Nhiệt độ sôi

Nhiệt độ sôi là yếu tố quyết định đến chất lượng dầu thắng. Nhiệt độ sôi khô là điểm nhiệt độ mà dầu bắt đầu sôi hoặc bốc hơi trong hệ thống thắng. Nếu dầu thắng không sạch hoặc bị nhiễm nước, nhiệt độ sôi có thể thấp hơn và đây còn gọi là nhiệt độ sôi ướt của dầu thắng.

 

Dầu đạt chất lượng là dầu có nhiệt độ sôi khô (Dry Boiling Point) và nhiệt độ sôi ướt (Wet Boiling Point) tối thiểu theo bảng dưới đây. Đây chỉ là tiêu chuẩn nhiệt độ tối thiểu mà các nhà sản xuất dầu cần phải đạt được để có được sản phẩm đạt chuẩn. Thực tế, nhiệt độ sôi của dầu còn có thể cao hơn cả tiêu chuẩn này.

Dầu thắng có thể trộn với nhau để sử dụng được không?

Dầu cùng gốc có thể được trộng với nhau để sử dụng, tuy nhiên, nhiệt độ sôi sẽ giảm theo. Theo đó, vì cùng là gốc poly-glycol, DOT 5.1 có thể sử dụng chung với DOT 4 và DOT 3.

Dầu DOT 5, do là gốc Sillicon, tuyệt đối không được pha trộn với dầu gốc poly-glycol khác.

Biểu đồ dưới đây cho chúng ta cái nhìn tổng thể hơn loại dầu nào có thể trộn với loại dầu nào.

Đến đây, chúng ta có thể trả lời câu hỏi tiêu đề: KHÔNG NÊN sử dụng DOT 5 chung với DOT 4. Thay vào đó, chúng ta chỉ có thể sử dụng cùng DOT 4 hoặc DOT 5.1.

 

 

 

 

Facebook Instagram Youtube Top